zaloguj  
kanał RSS
  Home | Informacje o firmie | Dla pracowników | Dla pracodawców | Aktualności | Oferty pracy | Kontakt  
 

Agencja pracy,
    która łączy
  pracodawców
i pracowników

 
 
 
 
 

Agencja Pracy PracaBIS

Szanowni Państwo, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje. Administratorem Pani/Pana danych jest Agencja Pracy Tymczasowej PracaBIS. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: m.stryjak@pracabis.pl lub pisemnie na adres: ul.Reymonta 30/4, 96-500 Sochaczew. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji .Kontakt z Panią/Panem będzie nawiązywany w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o ofertach i dostępnych promocjach. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: pracodawcom miejsca, gdzie podjęte zostało przez zatrudnienie oraz firm współpracującym z Agencją Pracy Zatrudnienia PracaBis. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, jak i celu ponownej rekrutacji po ustaniu współpracy. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Agencję Pracy Tymczasowej PracaBis Pani/Pana danych osobowych: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe); Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: praca@pracabis.pl Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez dobrowolną odpowiedź na ogłoszenie rekrutacyjne. Pragniemy zapewnić, iż Agencja Pracy Tymczasowej PracaBis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe:praca@pracabis.pl Z poważaniem, Apt PracaBis

Nowe możliwości zatrudnienia

Nowe możliwości dla osób chcących podjąć pracę − praca tymczasowa także jest rozwiązaniem.

czytaj więcej... »

Rekrutacja i selekcja pracowników

Dla naszych Klientów instytucjonalnych jesteśmy w stanie wykonać profesjonalną rekrutację
biorąc na siebie cały proces selekcji i analizy profili kandydatów, a także pierwsze rozmowy kwalifikacyjne.

czytaj więcej... »

PracaBis na Facebook'u :)

PracaBis na Facebook'u - co u nas ? aktualności? Zapraszamy :)

czytaj więcej... »

Oferty pracy
 

PAKOWACZ/KA

Miejsce pracy: ELŻBIETÓW

Kontakt telefoniczny: 516-700-704

zobacz szczegóły »


 

PAKOWACZ/KA

Miejsce pracy:
NOWY DWÓR MAZOWIECKI

zobacz szczegóły »


 

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Miejsce pracy: TERESIN

Kontakt telefoniczny: 507 444 910, 780 069 700, 571 49 39 43

zobacz szczegóły »


 

na skróty: informacje o firmie | dla pracowników | dla pracodawców | aktualności | oferty pracy | kontakt