zaloguj  
kanał RSS
  Home | Informacje o firmie | Dla pracowników | Dla pracodawców | Aktualności | Oferty pracy | Kontakt  
 
 
 
 
 
 

Aktualności

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY PODPISYWANIU UMOWY O PRACĘ

Spis dokumentów wymaganych w celu sporządzenia umowy o pracę

Informujemy, iż w celu sporządzenia umowy o pracę, pracownik zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika,

 • świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o przyznaniu renty lub emerytury,

 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (skierowanie do przychodni pracownik otrzymuje z Agencji pracaBis),

 • w przypadku wzmianki w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia: zawiadomienie komornika prowadzącego postępowanie oraz pracodawcę, który wydał świadectwo,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do oferowanej pracy, jeśli są wymagane (uprawnienia na wózki widłowe, książeczka SANEPID).

Ponadto, pracownik wypełnia również:

 • oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • oświadczenie dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

 • upoważnienie do przelewu wynagrodzenia na konto bankowe,

 • oświadczenie dla rodziców/opiekunów dzieci,

 • kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP i higieny pracy.

Wiadomość z dnia: wtorek, 17 października 2017r.

lista wszystkich wiadomości »

na skróty: strona główna | informacje o firmie | dla pracowników | dla pracodawców | oferty pracy | kontakt